K/S Hamlet

Selskabets bankforbindelse har meddelt at man ikke længere ønsker at frigive midler til selskabets fremtidige drift. På den baggrund er selskabets bestyrelse fratrådt. Selskabets revisor og administrator er ligeledes fratrådt. Herefter vil selskabet blive slettet i Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

Der vil blive udsendt en skatteopgørelse som afslutning på K/S Hamlet i marts/april måned 2021 til investorerne. Det skattemæssige resultat af driften pr. anpart er minus/fradrag på kr. 31 og rest afskrivningsgrundlag udgør kr. 8.111 efter genvundne afskrivninger er kr. 1.394.

K/S Hamlet blev etableret af ID som folkekommanditselskab i 1992. De 294 kommanditister i K/S Hamlet har ejet anparter i kommanditselskabet K/S Vesterhavet og K/S Danskib 19.

Årsregnskab:

KS Hamlet – Årsrapport 2019

Bilag_til_selvangivelsen 2020 Hamlet

 

Generalforsamling:

2020 Referat Ordinær GF Hamlet